Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Τεχνική και τεχνικές επιστήμες


«Οι οικονομικές εποχές ξεχωρίζουν η μια από την άλλη όχι από το τι φτιάχνεται, αλλά από το πώς και με τι μέσα εργασίας φτιάχνεται». Κ. Μαρξ

του Παναγιώτη Γαβάνα
 μηχανολόγου-εκπαιδευτικού


Στη μπροσούρα τούτη εξετάζονται βασικά ζητήματα της τεχνικής και των τεχνικών επιστημών. Σε μια εποχή που οι επιστήμες αυτές έχουν κάνει άλματα, δεν μπορεί να γίνεται λόγος γενικά περί τεχνικής και «τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης» (μια έννοια αμφιλεγόμενη) αν δεν υφίσταται τουλάχιστον ένα θεωρητικό απόθεμα θεμελιωδών γνώσεων, ώστε να μπορεί να υπάρξει και ένας κοινός τόπος συζήτησης. Θα ’θελα να πιστεύω ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση.